background

Lezingen voor leerkrachten

Lezingen voor leerkrachten

Kinderen brengen een groot deel van de dag door op school. Het is dus belangrijk dat niet alleen de ouders, maar ook de leerkrachten van een kind de juiste “tools” hebben om een kind te begeleiden.

In de huidige maatschappij is het heel normaal om les te geven aan een volle klas van 30 leerlingen. Het is een hele klus om al deze leerlingen passend onderwijs te bieden, aangezien er veel verschillende leerbehoeftes zijn. Langs deze leerbehoeftes zijn er ook nog leerlingen met verschillende diagnoses. Te denken valt aan bv ADHD, Autisme, Hoogbegaafde leerlingen. Het valt niet mee voor een leerkracht om dit allemaal in goede banen te leiden en om aan alle leerlingen passend onderwijs te bieden.

LeZin verzorgt lezingen voor leerkrachten om zoveel mogelijk aan deze behoeftes te kunnen voorzien.

Voordelen van het volgen van een Lezing:
- Kost weinig tijd
- Krijgt veel tips, tools en praktische handvaten
- Veel inzicht in een bepaald spectrum
- Contacten met andere leerkrachten
- Mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen met andere docenten
- Al onze lezingen worden gegeven door Professionals

Je krijgt in een korte tijd veel waardevolle tools en praktische tips aangereikt.

Tip: Er zijn werkgevers die deze lezingen vergoeden. Dus vraag na of je deze kosten op jouw school mag declareren.